FORMACIÓ BÀSICA PER OBTENIR EL CARNET VERD D’ADF

formacio carnet verd La Bisbal 1

Diumenge dia 11 de juny a la Bisbal del Penedès (de 9h a 13:30h) es va fer una sessió formativa per obtenir el carnet verd tots aquells nous voluntaris de l’àmbit de la Federació Penedès Garraf. Es traca d’una formació bàsica per a principiants, però obert a tots aquells que ja tenen carnet d’ADF i van voler recordar coneixements. Per aquesta sessió es lliura un  certificat d’assistència i un llibre a tots els assistents.