ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA

assembla B 19-1-18

El Passat 19 de gener es va celebrar l’Assemblea General Ordinària de la Federació d’ADF en la que es van aprovar els comptes anuals i el pressupost per al 2018. Hi van assistir la majoria de les ADF federades i també voluntaris a títol individual.