21 DE MARÇ DIA INTERNACIONAL DELS BOSCOS

unnamed

El 21 de març, se celebra el Dia Internacional dels Boscos per iniciativa de l’Assemblea General de les Nacions Unides. El tema escollit enguany per fer visible la importància dels boscos en les nostres vides és Els boscos i l’energia.

 

Ens meravellem sovint de les centrals fotovoltaiques que hem estat capaços de construir per obtenir una energia neta i renovable, i, no obstant, no som plenament conscients que hi ha una gran central fotovoltaica que capta l’energia del sol i el CO2 i l’emmagatzema en una altra forma d’energia, la fusta. Estem parlant dels boscos, des de les selves que tenim a milers de quilòmetres fins a les pinedes i els alzinars que podem observar arreu del nostre país. Aquesta energia positiva, la podem transformar en un gran nombre d’energies, també positives, que ens acompanyen en la nostra vida diària.

Aquesta energia es transforma en llocs de treball en les zones rurals, i en riquesa quan a través de la gestió forestal sostenible obtenim fusta per ser tractada en les nostres indústries. Aquesta fusta és el nostre magatzem de carboni, atrapat en forma de mobles, joguines o parcs infantils, i ajuda a mitigar el canvi climàtic. Tota aquella part dels arbres que no puguem utilitzar amb finalitats industrials, es pot utilitzar per obtenir l’energia més antiga que ens han proporcionat els arbres, la calor. Una calor neta, de proximitat, i que fins no fa gaires anys era la principal font d’escalfor del país. Les millores tecnològiques i industrials han permès els darrers anys utilitzar aquesta energia d’una manera més eficient a través de les estufes de pèl·lets i les calderes d’estella.

Catalunya ja treballa en aquest canvi de paradigma energètic a través de l’Estratègia per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa. L’objectiu és reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera en 270.000 tn/any l’any 2020, afavorint la creació de 1900 llocs de treball directes i estables en les zones rurals i millorant a través de la gestió forestal sostenible 25.000 hectàrees a l’any, que és l’equivalent als boscos de les comarques del Gironès o la Cerdanya. L’increment anual del consum de biomassa forestal per a usos tèrmics els darrers dos anys ha estat per damunt del 15%, superant les previsions que s’havia marcat l’estratègia. Així, una les prioritats del Departament d’Agricultura, és precisament potenciar la gestió forestal dels boscos de Catalunya a través d’aquest aprofitament energètic i, especialment, de l’aprofitament tèrmic de la biomassa de proximitat.

Però aquesta no és l’única energia positiva que ens aporten els boscos. Quan gestionem les masses forestals, estalviem l’energia que gastaríem per apagar els incendis. Quan millorem els nostres boscos, generem energia positiva en forma de millora del cicle de l’aigua, de lluita contra l’erosió, energia en forma de vida animal i vegetal que es transforma en biodiversitat i paisatge. Obtenim energia social, en forma de benestar i gaudi de les nostres masses forestals, i de millora de la qualitat de l’aire. Sense oblidar els llocs de treball que giren al voltant del bosc, des dels treballadors forestals i de les indústries que utilitzen fusta com a matèria primera fins a les activitats turístiques que exploten els valors afegits intangibles dels boscos.

Tota aquesta gestió contribueix a garantir una silvicultura sostenible, imprescindible per a la conservació del medi natural i, alhora, reduir el risc d’incendis associat a l’acumulació de combustible als boscos de Catalunya. Els boscos ens ofereixen un gran ventall d’oportunitats i han de tenir dins de la  República Catalana un paper essencial en la transició cap a una nova bio-economia social, i com a país hem de tenir l’oportunitat de destinar-hi els recursos necessaris. El Pla General de Política Forestal 2014-2024 té com a gran objectiu arribar a gestionar el 50% de la superfície forestal a Catalunya i passar de les 10.000ha /any gestionades l’any 2013 a les 25.000/any previstes per al 2020. Depèn de nosaltres ser un país modern i modèlic que administra les masses forestals adequadament pensant en les generacions futures.

Meritxell Serret i Aleu