70 CAVALLS FARAN PREVENCIÓ D’INCENDIS AL PARC DEL GARRAF DURANT MIG ANY

La Federació d’ADF col.labora amb tasques de voluntariat per acondicionar 600 ha al Parc del Garraf perquè puguin pasturar durant aquest hivern 70 cavalls de la Fundació Miranda que venen a peu des del Berguedà en transhumància. Són animals recuperats de maltractaments o abandonats que han recuperat la llibertat i la salut, i ajuden a la prevenció dels incendis forestals.

cavalls 1