SEMINARI DE MESURES PENALS ALTERNATIVES

jornada TBC

La Federació assisteix a un seminari de Mesures Penals Alternatives on es plantejaven reptes de futur per millorar les relacions entre Entitats i Justicia. La Federació va ser escollida d’entre moltes entitats per assistir com a representant de les entitats per la seva llarga trajectòria de col·laboració amb el Departament de Justícia.