PRESENTACIÓ DEL NOU SERVEI DE MEDI NATURAL I LITORAL DEL GARRAF

El 4 d’abril, es va presentar al Consell Comarcal del Garraf el nou Servei del Medi Natural i Litoral creat a partir de la dissolució el Consorci dels Colls i Miralpeix – Costa del Garraf, que desenvolupava tasques de gestió integrada del litoral, així com accions d’educació i divulgació mediambiental. Aquest servei, que neix en el marc del conveni de col·laboració amb els ajuntaments del Garraf, inclou unes línies concretes d’actuacions i prestacions vinculades amb l’ordenació, conservació i protecció del medi natural, marí i terrestre.Durant l’acte, el conseller delegat de Medi Ambient, Agricultura i Desenvolupament Territorial, Lluís Giralt, va explicar que “el Consell Comarcal del Garraf assumeix les funcions del Consorci dels Colls i Miralpeix i l’engrandeix perquè suma els dos ajuntaments de Canyelles i Olivella que no en formaven part, ampliant així territori i assumint noves funcions”.La gestió coordinada en espais oberts d’interès agrícola i paisatgístic de la comarca, el suport en l’execució de la Carta del Paisatge del Garraf i en les accions de gestió forestal, l’impuls a les polítiques de gestió integrada de la zona costanera i la coordinació de la Carta Europea del Turisme Sostenible (CETS) amb el Parc del Garraf, Olèrdola i Foix són algunes de les actuacions que es desenvoluparan.El servei també preveu accions i activitats municipals en matèria d’educació ambiental en coordinació amb les agendes 21 locals i escolars, així com organització de sortides per a donar a conèixer el territori i els seus valors ambientals i paisatgístics. Properament es crearà un comitè tècnic format per personal dels municipals que proposarà un pla d’actuacions a aprovar anualment a ple del Consell Comarcal del Garraf.A l’acte de presentació hi van participar Rosa Huguet, alcaldessa de Canyelles; Marta Verdejo, alcaldessa d’Olivella; Valentí Junyent, Diputat delegat d’Espais Naturals, així com regidors i regidores dels ajuntaments de Vilanova i la Geltrú, Sitges, Sant Pere de Ribes, Cubelles, Canyelles i Olivella, i diversos representants la Generalitat de Catalunya, Parc del Garraf, Olèrdola i Foix, ADFs, Mancomunitat Penedès Garraf, Node Garraf, Institut d’Estudis Penedesencs, agents rurals i bombers de la comarca.