PREMIS PER LES ADF

El dia 31 de maig finalitza el termini per presentar-se als premis Torres & Earth que convoca la Bodega Torres, on es poden presentar totes les ADF.

IDEES PER PRESENTAR PROJECTES  PER ALS  PREMIS TORRES & EARTH

A.- REDUCCIÓ DELS GASOS D’EFECTE INVERNACLE

 1. Substitució de calderes de gas-oil dels locals de les ADF per biomassa a base de “pèl·let” o estella forestal
 2. Col·locació de panells solars fotovoltaics o d’aigua calenta sanitària a instal·lacions ADF
 3. Mesures d’aïllament tèrmic a locals ADF per reduir el consum energètic
 4. Etc…

B. – REDUCCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ

 1. Optimització de les sortides dels vehicles de les ADF quan ocupant el màxim nombre de places de cada vehicle.
 2. Substitució dels vehicles de gas-oil per híbrids o elèctrics.
 3. En àpats col·lectius  fer recollida selectiva i no utilitzar plàstics d’un sol us.
 4. Foment de la recollida selectiva als locals de les ADF 
 5. Etc…

C.- REDUCCIÓ DE LA DESERTIFICACIÓ

 1. Reforestació de zones cremades o marginals
 2. Plantades populars de conscienciació
 3. Racionalitzar l’ús de l’aigua
 4. Utilitzar  aigua reutilitzada o no apta per al consum per a l’extinció
 5. Utilitzar humectants per reduir el consum d’aigua en l’extinció
 6. Etc…

D.- PRESERVACIÓ O MILLORA DE LA BIODIVERSITAT

 1. Estudis de com millorar la biodiversitat animal i vegetal dels ecosistemes
 2. Actuacions al medi natural per afavorir determinades especies
 3. Plans de vigilància del medi natural
 4. Actuacions de millora forestal
 5. Ajudar als boscos a crear estructures més resistents als foc
 6. Actuacions de gestió sostenible de la vegetació
 7. Etc…

E.- ADAPTACIÓ ALS NOUS PATRONS DEL CLIMA

1. Mesures per adaptar els boscos als fenòmens del canvi climàtic.

2. Estudis i accions contra el canvi climàtic en l’àmbit forestal.

Etc…

F.- CONSCIENCIACIÓ DE LA SOCIETAT DE VALORS MEDIAMBIENTALS I CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC

 1. Exposició itinerant sobre com disminuir el consum energètic per reduir l’impacte ambiental.
 2. Xerrades i conferències sobre els boscos i el canvi climàtic.
 3. Accions de divulgació i conscienciació sobre la necessitat de conservar els boscos.
 4. Transmissió de valors a la societat
 5. Etc…

G.- ALTRES SEGUINT VALORS MEDIAMBIENTALS I CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC

1. accions de compensació d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.