ASSEMBLEA GENERAL

assemblea 2019 B

El dia 7 de febrer la Federació va celebrar la seva Assemblea General Ordinària, amb la participació d’una cinquantena de persones.  Es va exposar la memòria d’actuacions del 2018, es van aprovar els comptes anuals de l’exercici 2018 i el pressupost previst per al 2019.