CELEBRADA L’ASSEMBLEA GENERAL ANUAL

El dia 20 de febrer es va celebrar l’assemblea general de la Federació, on es va fer balanç de les actuacions que es van realitzar al 2019, es van aprovar els comptes anuals i es va aprovar el pressupost per al 2020.