Federació Penedès-Garraf

La Federació d’ADF Penedès/Garraf va néixer per la necessitat d’organització supramunicipal les ADF. Es va constituir al 1998, englobant totes les Agrupacions de Defensa Forestal presents en el moment en l’Alt Penedès i el Garraf. A principis de l’any 2003 es va ampliar, introduint les ADF del Baix Penedès. En l’actualitat, doncs, la federació consta de 24 ADF i més de 300 voluntaris.

La principal funció de la federació és donar suport tècnic i administratiu a les A.D.F. que la formen. Per altra banda, també forma voluntaris en la prevenció i extinció d’incendis forestals.

Des de l’any 2004, la federació té un Pla d’emergències per la coordinació en els incendis forestals. El seu objectiu és millorar l’eficàcia de les ADF davant l’extinció dels incendis forestals, a les comarques que engloba la Federació. Al mateix temps, procura optimitzar costos i mitjans.

Càrrecs de la junta directiva:

PRESIDENT: Jordi Canals. ADF Sant Sadurní
VICE-PRESIDENT: Ramon Torrents. ADF Font-Rubí
SECRETARI: Jaume Miró. ADF Clot de Bou
TRESORER: Lluc Vidal. ADF Torrelavit