Federació Penedès-Garraf

La Federació d’ADF Penedès/Garraf va néixer per la necessitat d’organització supramunicipal les ADF. Es va constituir al 1998, englobant totes les Agrupacions de Defensa Forestal presents en el moment en l’Alt Penedès i el Garraf. A principis de l’any 2003 es va ampliar, introduint les ADF del Baix Penedès. En l’actualitat, doncs, la federació consta de 27 ADF i més de 400 voluntaris.

La principal funció de la federació és donar suport tècnic i administratiu a les A.D.F. que la formen. Per altra banda, també forma voluntaris en la prevenció i extinció d’incendis forestals.

Des de l’any 2004, la federació té un Pla Intercomarcal de Coordinació (PIC) per  incendis forestals. El seu objectiu és millorar l’eficàcia de les ADF davant l’extinció dels incendis forestals, a les comarques que engloba la Federació. Al mateix temps, procura optimitzar costos i mitjans.

Càrrecs de la junta directiva:

PRESIDENT:  Ramon Torrents

VICE-PRESIDENT:  Josep Aznar

SECRETARI:   Xavier Ortiz

TRESORER:  Raimon Forns

VOCAL:  Carme Capdevila

VOCAL:  Josep Jané

VOCAL:  Jaume Marcos

VOCAL: Romina Puig

VOCAL: Marc Què

VOCAL: Francesc Martínez