OBERTA LA INSCRIPCIÓ PER OBTENIR EL CARNET GROC D’ADF A L’ESCOLA DE BOMBERS

ispc

L’institut de Seguretat Pública de Catalunya ha obert el període de preinscripció fins al 31 de març per fer la formació els voluntaris d’ADF menors de 25 anys que vulguin obtenir el carnet groc.

Per inscriure’s cal que el president de l’ADF envii omplert el formulari adjunt al I.S.P.C. i també tramitar la sol.licitud de carnets grocs com de costum al Servei de Prevenció d’Incendis Forestals de Torreferrussa.

inscripció formacio carnet groc ISPC

 

L’ADF corresponent és qui ha de tramitar la preinscripció al curs i emplenar el formulari de sol·licitud adjunt, signat pel president/a de l’ADF.

Les persones que es vulguin inscriure al curs han de pertànyer a una ADF i complir els requisits següents:

  • ser voluntari/ària de l’ADF
  • tenir una antiguitat mínima d’un any de pràctiques i coneixement del món de les ADF
  • no haver fet aquest curs en edicions anteriors

La llista de persones que s’hi inscriguin ha de seguir un ordre de preferència, que es tindrà en compte en cas que les inscripcions superin les places del curs.

Així mateix, és imprescindible de cada persona inscrita: adjuntar una fotocòpia del DNI i indicar una adreça personal de correu electrònic

El full original del formulari de preinscripció s’ha de fer arribar abans del 31 de març, degudament signada i acompanyada de la fotocòpia del DNI, a l’adreça següent:

  • Secció de Suport de Formació en Protecció Civil
  • Escola de Bombers i Protecció Civil
  • Institut de Seguretat Pública de Catalunya
  • Ctra. C-17 Barcelona-Ripoll, km 13,5 – 08100 Mollet del Vallès

 

Tot i així, cal avançar la sol·licitud escanejada per correu electrònicispc.inscripcions.pc@gencat.cat o per fax 93 551 77 97.

No es considerarà vàlida cap sol·licitud que no estigui signada i segellada en tots els seus apartats.

L’ Institut ha de tenir totes les sol·licituds originals abans no acabi el termini d’inscripció.

No es pot formalitzar la inscripció un cop iniciada l’activitat acadèmica.

Les inscripcions no admeses es comunicaran abans de l’inici de l’activitat.

Tots els cursos que no arribin al 70% d’alumnes inscrits seran anul·lats.