EXAMEN PER ALS COORDINADORS D’ADF

examen coordinadors

Diumenge dia 4 de juny a l’escola Vedruna de Sant Sadurní d’Anoia es va fer l’examen per qualificar els futurs coordinadors d’ADF de la Federació ADF Penedès Garraf, que han anat rebent la formació al llarg de tota la temporada d’hivern. Amb aquesta sessió es dona per finalitzat el període de formació dels més de quaranta coordinadors d’ADF de la Federació Penedès Garraf.