EL SUPREM TOMBA DEFINITIVAMENT EL PLA DE POLÍTICA FORESTAL

EL TRIBUNAL SUPREM TOMBA DEFINITIVAMENT EL PLA DE POLÍTICA FORESTAL QUE LA GENERALITAT VA TRAMITAR AL 2014 SENSE LA PARTICIPACIÓ DE LES ADF NI MOLTES ENTITATS CONSERVACIONISTES.

La Justicia ja va tombar el Pla de Política Forestal que la Geneeralitat va redactar al 2014, però va presentar recurs al Tribunal Suprem, i ara el Suprem definitivament dona per nul un Pla que no contempla una sèrie de requisits mínims, basats en el coneixement científic, preservar una part dels boscos per a evolució natural, ajudant a crear estructures de bosc adult per disminuir la seva vulnerabilitat a les pertorbacions com el foc, i que es va fer sense la participació de tots els implicats en temes forestals. Cal una visió ecològica i ecosistèmica dels boscos amb els seus valors naturals, i tenir en compte l’Estratègia Europea Biodiversitat 2020, l’Estratègia espanyola de conservació de conservació vegetal 2014-2020, la Llei 42/2007 del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, i el Pla estratègic del patrimoni natural i la biodiversitat, i no tant una visió econòmica del bosc. La Generalitat va ignorar el contingut de l’informe del Consell del Protecció de la Natura (òrgan assessor del Govern), que era contrari a seva aprovació, i va ignorar a les ADF en la seva redacció i en les al.legacions presentades. Ara ha quedat tot en “aigua de borranyes” …

30/07/2004. Minas de Riotinto. Huelva Imagen del monte devastado en, Berrocal Huelva tras el incendio que calcinó 29867 hectáreas en 2004 en la zona de Minas de Riotinto, En Huelva, ©Greenpeace Handout/Miguel Vazquez ©Greenpeace Handout/ Miguel Vazquez – No sales – No Archives – Editorial Use Only – Free use only for 14 days after release. Photo provided by GREENPEACE, distributed handout photo to be used only to illustrate news reporting or commentary on the facts or events depicted in this image.