DEDICAT A LA BIODIVERSITAT. Els boscos són l’hàbitat de moltes especies.

Enguany el dia mundial del medi ambient està dedicat a la biodiversitat. Els boscos del nostre territori són l’hàbitat que recluta major biodiversitat. Cal garantir que la biodiversitat dels sistemes naturals funcionin en equilibri ja que fan possible que el nostre planeta i entorn siguin aptes per a la vida.

A continuació reflectim un text publicat pel servei d’educació ambietnal de la Mancomunitat Penedès Garraf:

L’acció humana dels darrers anys fruit de la globalització de l’economia, ha reduït la biodiversitat i ha modificat les estructures de la vida silvestre, a un ritme accelerat. Per satisfer la demanda de recursos, actualment es calcula que necessitem els recursos de 1,6 planetes Terra cada any, cosa insostenible i que posa en perill diverses espècies. La desforestació, l’agricultura intensiva, la invasió d’hàbitats i l’acceleració del canvi climàtic han alterat l’equilibri de la natura, canviant un sistema que ens protegia i afavorint les condicions idònies per a la propagació dels patògens.

L’abundància d’espècies permet reduir el risc de malalties; els patògens queden diluïts gràcies a la diversitat d’individus. Si desapareixen algunes espècies i unes altres augmenten és probable que es converteixin en transmissores de malalties. Al voltant del 75% de les malalties infeccioses emergents en humans són zoonòtiques, per tant, si mantenim intactes la natura i la biodiversitat, estarem protegits vers les pandèmies.

La situació generada per la COVID-19 posa en relleu la vinculació entre la natura i el benestar i la salut de les persones, és una oportunitat per reconstruir el nostre sistema d’interacció amb el medi ambient. És hora de reinventar la nostra relació amb la natura i posar-la al centre, mitigant l’impacte de les activitats humanes.