EN MARXA EL VIVER FORESTAL DE CAL GALLINA

En marxa el viver forestal de Cal Gallina de Vilafranca impulsar per l’ADF Carrerada dins el projecte de la primera escola del foc de Catalunya. Per aquest primer any s’espera obtenir 2000 arbres per reforestar boscos marginals i degradats. Bàsicament alzines, però també pins, garrofers, i altres especies mediterranies.