PREMIS TORRES & EARTH

S’amplia el termini per presentar projectes fins al 30 de juny a la 2a edició dels premis Torres & Earth 2022.

Els Premis Torres & Earth al Voluntariat responen a la voluntat de Família Torres d’implicar diferents col·lectius en la lluita contra el canvi climàtic donant visibilitat als esforços que fan en aquest àmbit i conscienciant així a la societat de la necessitat d’actuar davant la gravetat de la situació. Aquests guardons s’emmarquen en el programa ambiental de Família Torre. A banda d’aquests premis, el celler també entrega reconeixements similars als seus proveïdors i als seus col·laboradors

PREMIS:

 • Un PRIMER premi de 2.500 €
 • Dos SEGONS premis de 1.500 € cadascun.

TEMES DELS PROJECTES:

 • Reducció dels gasos amb efecte d’hivernacle.
 • Reducció de la contaminació.
 • Reducció de la desertificació.
 • Preservació o millora de la biodiversitat. 
 • Adaptació als nous patrons climàtics.
 • Conscienciació a la societat en els valors mediambientals i en la lluita contra el canvi climàtic. 
 • Altres alineats amb els valors mediambientals i la lluita contra el canvi climàtic.

AVALUACIÓ:

Un cop tancat el període de presentació de projectes, es procedirà al seu avaluació per part d´un comitè d´experts designat per MTSA. L’objectiu d’aquest comitè serà avaluar tots els projectes presentats i decidir els guanyadors segons els següents criteris:

 • Impacte ambiental i social
 • Consistència del projecte en el temps.
 • Aplicació real i replicabilitat del model. 
 • Caràcter innovador i originalitat
 • Indicadors mesurables i objectius clars