Finalitat

La finalitat d’aquestes agrupacions és la prevenció i lluita contra incendis forestals. Per això, col•labora i realitza programes de vigilància d’incendis, promou campanyes de sensibilització i divulgació, porta a terme plans de prevenció, de xarxa de camins i punts d’aigua. També participa activament en l’extinció d’incendis forestals ajudant al cos de bombers.