Documents

Protocol amb Bombers

Acord amb Bombers per la reposició de material. Aquest document signat pel Secretariat d’ADF de catalunya, seria interessant que el portessiu imprès en el vostre vehicle que si es dona el cas d’haver-lo d’ensenyar en algun moment donat.

icona_pdf

document protocol

Pla d’Emergències Intercomarcal per ADF (PEIC)

Aquí us podeu descarregar la presentació del Pla d’Emergències Intercomarcal per la Coordinació d’Incendis Forestals per ADF (PEIC) en la seva versió revisada i actualitzada del 2017,  en format .pdf. Presentada a la formació de coordinadors d’ADF el dia 19-2-2017 a Santa Fe del Penedès.

Presentació_Pla_emergències_19-02-2017

CARNET VERD

El carnet identifica al titular del mateix com a membre de l’ADF

Qui té accés al carnet verd?
Els socis i voluntaris de l’ADF que tinguin de 16 anys fins a 70 anys

Documentació necessària
1. Imprès model A degudament omplert
2. Fotocòpia del DNI

3. fotografia tipus DNI

4. certificat d’assistència curs carnet verd

La documentació necessària per renovar el carnet verd és la següent:
1. Carnet verd caducat

Tant els oficis de sol•licitud de carnets verds com els de renovació dels mateixos. Estaran signats pel president de l’ADF, o en el seu defecte portaran el seu vist-i-plau.

La vigència del carnet verd és de 5 anys.

________________________________________________

CARNET GROC

El carnet groc, que identifica al titular del mateix com a personal del grup d’intervenció de l’ADF segons el que disposa el Pla INFOCAT, serà necessari per actuar al front de foc i per identificar-se en els controls que puguin dur-se a terme.

Qui té accés al carnet groc?
Només el personal de 18 anys fins als 70 anys El President de l’ADF haurà d’omplir el certificat i l’imprès model B, amb les dades de les persones que consideri idònies per actuar en el grup d’intervenció.

Documentació necessària
1. Certificat signat pel president de l’ADF.
2. Imprès model B degudament omplert.
3. Fotocòpia del DNI
4. Fotografa tipus DNI
5. Declaració jurada de salut

6. Certificat assistència carnet groc expedit pel ISPC

La documentació necessària per renovar el carnet groc és la següent:
1. Carnet groc caducat
2. Fotografia tipus DNI
3. Declaració jurada de salut

Tant els oficis de sol•licitud de carnets groc com els de renovació dels mateixos, estaran signats pel president de l’ADF, o en el seu defecte portaran el seu vist-i-plau.

La taula de vigència del carnet groc és la següent:

Edat del soci o membre

Vigència del Carnet

De 18 a 50 anys

5 anys

De 50 a 60 anys

4 anys

De 60 a 70 anys

3 anys

Certificat president carnet groc
declaracio responsable de salut
 model B carent groc
 Instruccions carnet groc
 Instruccions carnet verd
model A carent verd