ES CONVOCA UNA NOVA EDICIÓ D’AJUTS PER A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE

AJUTS

Poden optar a aquests ajuts les ADF, entre d’altres, per fer traballs forestals, construcció o arranjament de camins, creació o manteniment de punts d’aigua, obertura de linies de defensa.

consulteu l’enllç següent per més informació:

ordre ARP22072015