resolució provisional de concessió d’ajuts ADF

AJUTS

Amb data 28-8-17 s’ha publicat la llista provisional dels imports concedits dels ajuts de manteniment a les ADF, iniciant-se un procés de 10 dies per presentar al.legacions.

Us adjuntem el llistat que també està penjat al tauler d’anuncis de la Generalitat.