CURS DE COMUNICACIONS PER RADIO

cead5e61-9d79-42a9-8764-ce75b40a4cd3

El dia 7 d’abril es va fer un curs de formació de comunicacions de radio a les 16h al centre cívic de Guardiola de Font-rubí obert a tots els voluntaris de les ADF.  Es va tractar el funcionament tant dels equips analògics com digitals.

a1ffa9ac-d726-42c4-b192-58192d749ae1