IMPULS A LA RAMADERIA EXTENSIVA COM A EINA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS

sessio clinomics 29-11-18

En la sessió de treball del 29-11-18 del projecte Life Clinomics es van escollir 2 accions concretes per realitzar amb assignació de pressupost i per votació de tots els assistents.  Una acció és la d’impulsar i dinamitzar un projecte executiu de ramaderia extensiva dedicada a la prevenció d’incendis forestals per ajudar a crear un nou sector econòmic rural al servei de la protecció dels boscos. I l’altra acció orientada a definir tècniques de cultiu de vinya adaptades al canvi climàtic fent seguiment de stress hídric a les vinyes i als boscos per controlar les reserves d’aigua del subsòl i millorar la gestió i maneig del sòl.