LA FEDERACIÓ ADF PARTICIPA EN LA CREACIÓ D’UNA PLATAFORMA DE DEFENSA I PROMOCIÓ DE LA RAMADERIA EXTENSIVA A CATALUNYA

La Federacio ADF va participar el passat 11 de desembre va tenir lloc la primera jornada de treball conjunt entre agents vinculats a la ramaderia extensiva del territori català, amb la finalitat de debatre un model organitzatiu, la governança i econòmico-financer i trobar una fórmula jurídica per la creació d’una plataforma de defensa i promoció de la ramaderia extensiva a Catalunya. Amb l’objectiu de dinamitzar i promoure economies rurals per fixar gent al territori rural i prevenir els incendis forestals a través de la gestió dels boscos amb animals.

Va ser una trobada molt participativa, amb una mirada àmplia, en la qual es van recollir nombroses aportacions d’una vintena de representants de ramaders, del món forestal, d’administracions diverses, de la prevenció d’incendis, així com del món universitari i de la recerca.
A grans trets, la jornada es va desenvolupar a través d’un procés participatiu dels propis assistents, que van organitzar-se en  grups de treball per debatre com ha de ser aquesta estructura, la seva organització i quines són les línies  de treball prioritàries.

Aquesta iniciativa es visualitza com un espai de trobada i una figura d’interlocució múltiple, que representi tots els actors vinculats al pastoralisme d’una manera transversal i que inclogui l’ampli ventall de professionals implicats. Així, es va debatre que l’Aliança clarament hauria de tenir com a tasca rellevant l’execució de campanyes comunicatives que re valoritzin el sector i la professió, i a la vegada hauria de ser un agent de pes, amb experts que el representin, per tal de dialogar, debatre, construir junts, assessorar a les nostres administracions i especialment  vetllar per  polítiques de futur que prestigiïn el model territorial que representa la ramaderia extensiva, en benefici de la societat i del territori. Finalment, com s’acordà, s’està treballant en la redacció d’un manifest com a via de consolidació de la futura aliança.

Volem agrair la predisposició, la implicació i el suport que s’ha trobat per impulsar aquesta iniciativa i us emplacem a les properes trobades per tal de continuar avançant en la creació de l’Aliança Pastoral.