ACOMIADAMENT PÒSTUM PER A ESTEVE SANDALINAS

Les ADF homenatgen a Esteve Sandalinas, ànima del cos de voluntaris de Protecció Civil del Penedès, que va perdre la vida aquesta setmana, amb un toc de sirenes en la ceremonia d’acomiadament, al pas del cotxe fúnebre a Vilafranca del P. Descansi en Pau.