NOVA JUNTA DIRECTIVA A LA FEDERACIÓ ADF PG

En el decurs de l’assemblea general ordinària de la Federació ADF PG, es va renovar la Junta Directiva, es va presentar la memòria d’activitats i es van aprovar els comptes anuals.